Várhegy Üdülőszövetkezet 2022 évi rendes közgyűlése

Várhegy Üdülőszövetkezet
8630.Balatonboglár Margaréta u.6.

Meghívó

Tisztelt Tulajdonostárs!

Az igazgatóság nevében meghívom Önt az idei - rendes - közgyűlésre, melyet

2022. május 22-én 10 órától

a Lengyel-Magyar Barátság Házában tartunk.
A tervezett napirend:
1. A levezető elnök, a jegyzőkönyv vezető és -hitelesítők megválasztása.
2. A 2021. évi igazgatósági beszámoló és költségvetési elszámolás.
(lásd: a meghívóhoz mellékelt táblázat)
3. A felügyelő bizottság beszámolója.
4. A 2022-23. évre tervezett költségvetés (lásd: táblázat).
5. A jövő évi közös költség elfogadása (70.000,-Ft-ról 80.000,-Ft-ra).
6. Az I.épület 35.000,- Ft-os pótbefizetésének megtárgyalása.
7. A II.épület 10.000,- Ft-os pótbefizetésének megtárgyalása.
8.Az épületek közösségi részeinek magáncélú felhasználása.
9. Az illegális és veszélyes PB-palackok és a gázüzemű készülékek eltávolí-
tásának folyamatos ellenőrzése.
10. A lakások bejárati zárainak egy kulcspéldánya kötelezően a gondnoknál!
11. A vizor-szegélyek rendbetételének megtárgyalása az addigra beérkezett
árajánlat (vagy árajánlatok) függvényében.
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes, a megismé-
telt közgyűlést – az eredeti napirendi pontokkal – ugyanott,

10 óra 30 perckor

tartjuk, amely már a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A tulajdonosok személyes részvételét szorgalmazzuk a közgyűlésen. Akadályozta-
tás esetén a meghívóhoz mellékelt meghatalmazást használják!
A 70.000,-Ft idei közös költség befizetési határideje 2022.május 10.
Számlaszámunk (banki átutalás esetére): 11743064-20006936. A megjegyzés rovatba a tulajdonos nevét, valamint az épület/emelet/ajtószám azonosítókat kérem beírni!
Budapest, 2022.április 10.
……………………………………………
A Várhegy Üdülőszövetkezet igazgatósága nevében
Trajkovics Gábor elnök